• Ужа специјализација из Клиничке трансфузиологије

  Ваша локацијаИнститут за ... / Усавршавање и едукација /

  Наставни план за ужу академску специјализацију из клиничке трансфузиологије

   

  Теоријска настава (уже стручни садржај)

  1. Даваоци крви и организација добровољног давалаштва крви

           - Дефиниција трансфузиологије

           - извори крви; давалаштво; организација окупљања давалаца крви, мотивација за давање крви; начин давања крви - 2 часа

  2. Колекција, припрема и конзервација крвии компонената крви

           - Упознавање са техником узимања и конзервисања крви, принципима чувања и контроле конзервисане крви

           - Аферезно прикупљање крвних компоненти (плазмафереза, тромбоцитафереза, гранулацитафереза,  афереза лимпоидних ћелија, афереза матичних ћелија хематопоезе)

           - Припрема компонената кври (препарати еритроцита, тромбоцита, леукоцита, замрзнуте свеже плазме, криопреципитата и др.) и деривата крви (албумини, имуноглобулини и др.)

           - Промене у конзервисаној крви - 14 часова

  3. Тестирање донорске крви - 2 часа

  4.  Имунохематологија и имуносерологија крвних група

           - Имунологија и серологија крвних група (ABO, Rh и других крвногрупних система)

           - Значај антигена тромбоцита и леукоцита

           - Судскомедицински значај крвних група

           - Значај крвногупних система за трудноћу (сензибилизација на крвногрупне антигене, имунолошке карактеристике, клиничка слика и лечење хемолитичке болести новорођенчета) - 8 часова

  5. Избор крви за трансфузију- тестови компатибилности - 2 часа

  6. Основи клиничке имунологије

           - ХЛА систем

           - ХЛА систем, значај за трансплатацију и методе испитивања - 9 часова

  7.Терапија компонентама и дериватима крви

         - Принципи усмерене хемотерапије

         - Примена крви - компонената и деривата, индикације, контраиндикације и терапијски ефекат  

            (Супституциона терапија компонентама и дериватима крви у лечењу урођених коагулопатија 

  -  хемофилија, спонтаних крварења и припреме за хируршке интервенције)

   - Аутологна трансфузија - алтернатива хомологној трансфузији (преоперацијска аутологна колекција крви,акутна нормоволемијска хемодилуција, периоперацијско спасавање крви - интраоперацијско спасавање крви/ еритроцита, послеоперацијско сакупљање)

             - Терапијске аферезе (измена плазме, терапијске цитаферезе) - 15 часова

  8. Имуномодулаторни механизми и терапијски приступи

  - Имуноинфламаторни цитокини (интерлеукуни, интерферон, фактор некрозе тумора)

  - Терапијска употреба имуноглобулина

  - Трансплатација матичних ћелија хематопоезе

  - Адоптивна имунотерапија (лимфокинима активисане ћелије убице, тумор инфилтрирајући лимфоцити) -10 часова

  9. Неповољни ефекти хемотерапије (посттранфузионе реакције)

           - Неповољни ефекти хемотерапије (имунолошки, неимунолошки, рани, касни)

           - Компликације при примени масивних трансфузија - 12 часова

  10. Болести које се преносе транфузијама крви - 3 часа

  11. Ургентна трансфузиологија - 4 часа

  12Улога службе за транфузиологију у трансплатацији ткива и органа - 10 часова

  13. Одабрано поглавље из уже специјализације из клиничке трансфузиологије - 9 часова

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                      УКУПНО 100 часова

   

  УЖА АКАДЕМСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈA ИЗ КЛИНИЧКЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ

  (садржај општих предмета из имунологије и хематологије)

  ИМУНОЛОГИЈА

  -  Структура и функција имунолошког система

  (грађа, организација, онтогенеза, диференцијација, матурација, мембрански маркери и функција Т и Б лимфоцита) - 3 часа

  - Имуноглобулини (синтеза и функција) - 2 часа

  - Моноклонска антитела (значај и технологија хибридома) - 1 час

  - Комплемент- грађа и функција - 2 часа

  - Антиген презентујуће ћелије, интерреакција са Т и Б лимфоцитима, адхезини, интергрини, селектини - 2 часа

  - Улога цитокина у регулацији имуног одговора - 1 час

  - Генетска контрола имунолошке хомеостазе (улога главног хистокомпатибилног комплекса) -  2 часа

  - Имунологија трансплатације- 2 часа

  - Имуномодулација - 2 часа

  - Аутоимуност  1 час

  Одбрана поглавља из имунологије (у договору са ментором) - 5 часова

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     УКУПНО 23 часа

  ХЕМАТОЛОГИЈА

  - Нормална хематопоеза (структура и функција коштане сржи) - 1 час

  - Физиологија хемостазе - 1 час

  - Болести матичне ћелије хематопоезе

    - увод и класификација, клоновано порекло малигних хематолошких болести (акутне и хроничне мијелопролиферативне болести, лимфопролиферативне болести), мијелодисплазије, апластична анемија, пароксизмална ноћна хемоглобинурија) - 4 часа

  - Болести еритроцита

    - анемије (због поремећаја: пролиферације и диференцијације, сазревање еритроцита, убрзане разградње еритроцита, непознатог и вишеструког механизма) - 4 часа

  - Болести гранулоцита, моноцита и макрофага - 2 часа

  - Болести лимфоцита и плазма ћелија

    - имунодефицијентна стања, неопластичне болести лимфоцитног система (Б и Т хронична лимфоцитна леукемија), малигни лимфоми - 4 часа

  - Акутне леукемије - 2 часа

  - Болести узроковање поремећајима хемостазе

     - васкулопатије, тромбоцитопеније и тромбоцитопатије, склоност крварењу због поремећаја коагулације крви (наследни и стечени), тромбоемболијска болести, антикоагулантни лекови - 4 часа

  - Трансплатација коштане сржи - 2 часа

  - Одабрана поглавља из хематологије(у договору са ментором) - 2 часа

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 УКУПНО 26 часова

  ПРОГРАМ ВЕШТИНА ЗА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ КЛИНИЧКЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ

  КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА -  (12) месеци

  ГледаАсистира, Изводи

  1. Антиглобулински тест - директан и индиректан антиглобулински тест Г, И

  2. Имунолошске методе: епрувета, метода у гелу, метода у микротитарским плочама Г, А, И

  3. Молекуларне методе за испитивање генотипова крвних група (Упознавање)

  4. Имунохематолошке технике - скрининг, идентификација антитела, технике адсорпције и елуције Г, А, И

  5. Крвногрупни систем ABO ( знацај одреđивања ABO изоаглутинина, подгрупе, секреторни статус ) Г, А

  6. Савремене препоруке за одредјивање крвних група ABO даваоцима крви, болесницима, трудницама и новорођенчади Г, А, И

  7. Крвногрупни систем Rh ( историјат, номенклатура, антигени,антитела система, титар анти-Д антитела ) Г, А, И

  8. Остали еритроцитни антигени од знацаја за трудноцу Г, А, И

  9. Интраутерина трансфузија Г

  10. Календар имунохематолоских тестирања у трудноци и примена RhD имунопрофилаксе Г, А, И

  11. Савремене препоруке за одредјивање РхД антигена даваоцима крви Г, А, И

  12. Непосредне и касне имуне хемолизне трансфузијске реакције, имунохематолоски и лабораторијски

        тестови за доказивање трансфузијских реакција Г, А, И

  13. Методе за испитивање обима фетоматерналног крварења Г, А

  14. Тестирање на маркере преносивих болести трансфузијом: изазиваци заразних болести који се могу пренети трансфузијама крви Хепатитис вирус  (ХБВ), Хепатитис Ц, ( ХЦВ), Вирус хумане имунодефицијенције (ХИВ), Трепонема палидум -  Г,И

  15. Процесирање крви - крв и њени састојци -  Г,И

  16. Процесирање крви - волумен и густина основних крвних елемената Г, А, И

  17. Процесирање крви - цела крв Г, А, И

  18. Процесирање крви - еритроцити Г, А, И

  19. Процесирање крви - тромбоцити Г, А, И

  20. Процесирање крви - свезе замрзнута плазма Г, А, И

  21. Процесирање крви - криопреципитат Г, А, И

  22. Процесирање крви - аферезни гранулоцити, аутологна трансфузија Г, А, И

  23. Процесирање крви - компоненте крви за пренаталну, неонаталну и примена код одојчади Г, А,И

  24. Клиницке манифестације ефеката примене крви - индикације у трансфузији Г, А, И

  25. Клиницке манифестације ефеката примене крви - поступак у припреми болесника за трансфузију Г, А, И

  26. Клиничке манифестације ефеката примене крви - контрола крвних препарата за трансфузију и документације Г

  27. Клиничке манифестације ефеката примене крви - параметри који су неопходни за праћење ефеката трансфузије Г

  28. Амбулантна примена крви - примена целе крви и еритроцита И

  29. Амбулантна примена крви - примена филтрираних и опраних еритроцита И

  30. Амбулантна примена крви - примена тромбоцитних концентрата и аферезно добијених тромбоцита И

  31. Амбулантна примена крви - примена криопреципитата и замрзнуте свезе плазме И

  32. Компликације - посттрансфузионе реакције - ране и касне посттрансфузионе реакције Г

  33. Терапијски аферезни поступци - терапијска измена плазме (увод, дефиниција, припрема за поступак); терапијска измена плазме ( протоколи ) Г, А,И

  34. Терапијска цитафереза - протоколи, поступак у току цитаферезе, компликације, праћење ефеката цитаферезе Г, А,И

  35. Скрининг тестови хемостазе Г,А

  36. Специјални тестови хемостазе:Г, А

         - појединачни фактори коагулације ( дијагностика урођних коагулопатија ),

        - тестови за доказивање присуства тромбофилија, тестови за испитивање функције тромбоцита Г, А

  37.  Контрола примене антикоагулантне терапије: Г, А

         - контрола протромбинског времена ( ИНР ) одређивање дозе лека,

         - припрема болесника за мање хируршке интервенције и екстрације зуба ВКОРЦ 1

         - полиморфизам и његов утицан на терапијски одговор у току примене оралне антикоагулантне терапије, 

         - праћење примене хепарина применом нати Х а,

         - Д - димер ( улога у предвиђању и превенцији венског тромбоемболизма )

   

  Комисија за полагање усменог испита за ужу специјализацију из клиничке трансфузиологије

   

  Чланови испитне комисије Медицинског факултета:

  1. Проф. др сц. мед. Милена Тодоровић Балинт- председник Комисије
  2. Др сц. мед. ВНС Мирјана Ковач - члан
  3. Др сц. мед. Градимир Богдановић -члан
  4. Прим. др сц. мед. Весна Либек - члан