• Ужа специјализација из Клиничке трансфузиологије

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / Усавршавање и едукација / Образовна делатност и стручно усавршавање / Ужа специјализација из Клиничке трансфузиологије

   

  Ужа специјализација из Клиничке трансфузиологије траје 12 месеци и подразумева поред теоријске наставе и савладавање вештина предвиђених планом и програмом уже специјализације.

  У току уже специјализације (први део првог семестра) слушају се општи предмети и то: Здравствена статистика и Здравствена информатика. Општи предмети морају да се положе до краја другог семестра.

  У првом семестру, после одслушане наставе општих предмета, слуша се настава из Клиничке трансфузиологије према распореду теоријске наставе и обавља се практична настава (савладавање вештина) према распореду који сачини катедра за сваког уписаног лекара.

  У току обављања наставе катедра може да врши проверу стечених знања у виду тестова.

  У последњем семестру (други или четврти) пријављује се тема и ментор за рад уже специјализације на упитнику који је објављен на интернет страници Факултета. Упитник за пријаву теме потписују ментор и шеф катедре.

  По завршеном програму наставе (предавања и савладане вештине), положеним општим испита и одобреној теми, приступа се полагању усменог испита.

  Усмени испит састоји се из теста, практичног дела (који се полаже пред председником комисије или ментором) и усменог дела (провере знања) који се полаже пред Комисијом.

  Рок за полагање усменог испита је до 6 месеци од завршеног последњег семестра уже специјализације, а рок за одбрану завршеног рада уже специјализације је до 12 месеци од завршеног образовања.

  Распоред теоријске и практичне наставе за 2019/2020 год.

  Чланови испитне комисије за полагање Клиничке трансфузије

  1. Проф. др сц. мед. Милена Тодоровић Балинт- председник Комисије

  2. Др сц. мед. ВНС Мирјана Ковач - члан

  3. Прим. др сц. мед. Снежана Јовановић Срзентић -члан

  4. Прим. др сц. мед. Весна Либек - члан