• Mobile Team Blood Drives

   Blood Transfusion Institute of Serbia, Svetog Save 39
   Open from Monday to Friday, 7 - 19h, Saturday 8 -15h
   Transmobile at the Republic Square, Belgrade, every day except Sunday, 11 to 17 h
   Emergency Center – Voluntary blood donation unit, every day except Sunday, 9 to 16 h

   Погледајте даље »
  • Погледајте даље »
  • Professional education and Training

   Responsibilities and tasks of the Scientific Research and Education Service make up a significant part of the activities of the BTIS including:

   Scientific research activities
   Education activities
   Professional training

   Scientific research work at the BTIS includes activities significant for the BTIS and the Republic of Serbia as a whole. Its objective is to improve the activities of the BTIS in the framework of blood transfusion, related with the implementation of new methods in routine practice, improvement of the production processes, acquiring new knowledge in domain of transfusion medicine and associated medical disciplines. In accordance with the Act on Scientific Research Activities of the Republic of Serbia, health care professionals at the BTIS acquire academic qualifications and gain opportunities to take aprt in the projects financed by the Ministry of Science of the Republic of Serbia, depending on the scientific competence of each candidate. Besides possibility of participation in the projects financed by the Government of Serbia, internal projects are designed and carried out within the BTIS, significant for the improvement of blood transfusion service.
   Educational Activities at the BTIS are performed in compliabce with the legal regulations, BTIS Statute, Contracts signed by the BTIS and other educational institutions (Medical Faculty, University of Belgrade, Nurses and Technicians College and Secondary Medical School) and on the Decree of the Academic Council of the Faculty of Pharmacy and the Medical Academy, Belgrade, based on the decision made by the BTIS Stirring Committee.

   Погледајте даље »
 • Prenatalna zaštita trudnica

  Ваша локација Blood Transfusion Institute of Serbia / Patients /

  Najznačajnija delatnost Odeljenja je pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti prenatalne zaшtite trudnica (period pre rođenja deteta), u cilju dijagnoze i prevencije imunizacije ploda u trudnoći

  Svaka žena tokom trudnoće treba da utvrdi svoju ABO/RhD krvnu grupu i obavi test kojim se otkriva eventualno prisustvo antitela u njenoj cirkulaciji, шto može da izazove neželjene posledice po život nerođenog deteta


  Zaшto je važno određivanje ABO/RhD krvne grupe tokom trudnoće?

  U ljudskoj populaciji otkrivene su, joш početkom XX-og veka, četiri osnovne krvne grupe A, B, AB i O, na osnovu prisustva ili odsustva specifičnih antigena na njihovim crvenim krvnim zrncima-eritrocitima, koji se nasleđuju sa roditelja na potomke.
  Njihova distribucija je različita, tako da je najviшi procenat ljudi A krvne grupe (42,1%), zatim O krvne grupe (34,5%), potom B krvne grupe (16%), i najmanje AB krvne grupe (6,9%). 
  Pored velikog broja do sada otkrivenih antigena (viшe od 400 stotine), za ishod trudnoće od najvećeg je značaja određivanje RhD krvnogrupnog statusa trudnice i nerođene bebe, odnosno prisustvo Rh D antigena (RhD pozitivan ) ili njegovo odsustvo (RhD negativan) na njihovim eritrocitima.

  U naшoj populaciji približno 80% stanovnika je RhD pozitivno (RhD+) a 20% je RhD negativno (RhD-).U svim slučajevima kada je trudnica RhD negativna a partner, odnosno otac deteta RhD pozitivan, postoji verovatnoća i da njena nerođena beba bude RhD pozitivna, шto može imati za posledicu imunizaciju RhD negativnih trudnica na eritrocite bebe koju nosi, a samim tim i njenu moguću ugroženost.  Kako dolazi do imunizacije RhD negativne trudnice sa RhD pozitivnom nerođenom bebom i zaшto je to značajno za ishod trudnoće?

  Imunizacija je bioloшki odgovor imunog sistema RhD negativne trudnice posle kontakta sa crvenim krvnim zrncima RhD pozitivne bebe koju nosi na kraju prve trudnoće. Ova novostvorena anti-D antitela buduće majke nemaju veći klinički značaj za dete koje nosi zbog male koncentracije kao i zbog nemogućnosti da prođu u cirkulaciju ploda i da ga ugroze.
  Međutim u drugoj trudnoći, sa plodom koji je takođe RhD pozitivan, anti-D antitela buduće majke se pojavljuju u njenoj cirkulaciji u ranijim mesecima rudnoće, u većoj količini i sposobna da izazovu razaranje crvenih krvnih zrnaca ploda dovodeći do različitih oblika hemolizne bolesti ploda i novorođenčeta (HBFN), a u najtežim slučajevima i smrti ploda u utrobi majke.

  Prevencija imunizacije i zaшtita majke u budućim trudnoćama

  Prevencija RhD imunizacije trudnica danas prestavlja jedan od najuspeшnije savladanih problema u prenatalnoj zaшtiti , ukoliko su one pod stalnom kontrolom ordinirajućeg ginekologa i transfuziologa.
  Sve RhD negativne trudnice će biti uspeшno zaшtićene od imunizacije sa RhD pozitivnom nerođenom bebom, a samim tim i svaku sledeću trudnoću će uspeшno izneti do termina porođaja i roditi zdravo dete, ukoliko posle pobačaja ili porođaja prime odgovarajuću dozu komercijalnog preparata Humanog anti-D imunoglobulina intramuskularno, koji će vezati RhD pozitivna cevena krvna zrnca nerođenog deteta i samim tim sprečiti stvaranje specifičnih anti- D antitela majke. 
  Humani anti-D imunoglobulin (BEOGLOBIN D) je sterilan apirogen rastvor humanog imunoglobulina koji se komercijalno proizvodi iz plazme zdravih osoba koje su imunizovane D antigenom.

  Humani anti-D imunoglobulin se primenjuje intramuskularno najkasnije 72 sata od porođaja RhD negativne žene sa RhD pozitivnim detetom koja nema anti-D antitela u serumu , zatim posle svakog spontanog ili namernog prekida trudnoće u RhD negativnih žena, kao i invazivnih ginekoloшko-akuшerskih dijagnostičkih procedura u RhD negativnih žena i trudnica.


  Kalendar obaveznih imunohematoloшkih laboratorijskih ispitivanja tokom trudnoće

  Savremene preporuke razvijenih zemalja za testiranja trudnica tokom trudnoće preporučuju sledeći kalendar posete ginekologu i transfuziologu:

  1. Prva obavezna kontrola od 12 do 16-te nedelje trudnoće ( određivanje ABO/RhD krvne grupe trudnice, ispitivanje mogućeg prisustva antitela u cirkulaciji trudnice)

  2. Kaledar dalje kontrole zavisi od nalaza RhD krvnogrupnog statusa trudnice.


  a) RhD negativna trudnica bez anti D antitela
  - druga kontrola u 28 nedelji trudnoće
  - treća poželjna kontrola u 36-oj nedelji trudnoće


  b) RhD negativna trudnica sa prisustvom anti D antitela- oprez
  - obavezna kontrola jednom mesečno svakog meseca do 28 nedelje trudnoće
  - od 28-me nedelje do porođaja - obvezna kontrola na dve nedelje


  c) RhD pozitivna trudnica bez antitela u serumu
  - druga kontrola u 28 nedelji trudnoće
  - treća poželjna kontrola u 36 nedelji trudnoće

  NAPOMENA: Kalendar kontrola trudnica je isključivo u nadležnosti opredeljenog ginekologa i transfuziologa i podložan je korekciji u zavisnosti od svakog posebnog slučaja, odnosno od rezultata ispitivanja.