• Остале и особене делатности Института

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / О нама / Делатности Института / Остале и особене делатности Института

   

  Остале делатности Института  

  • Клиничка примена крви - клиничка трансфузиологија
  • Лабораторијска дијагностика
  • Производња тест реагенаса
  • Научноистраживачки рад
  • Образовна активност
  • Издавачка делатност

  АКТИВНОСТИ У ОСТАЛИМ ДЕЛАТНОСТИМА

  Клиничка трансфузиологија

  • Промоција индиковане примене крви и продуката од крви у складу са ДКП (Добром Клиничком Праксом)
  • Имунохематолошка тестирања пацијента
  • Преоперативно прикупљање крви за аутологну трансфузију
  • Учешће у програму интраутериних трансфузија
  • Обављање терапијских афереза
  • Праћење нежељених ефеката трансфузије (хемовиџиланс и тресабилити)

  Лабораторијска дијагностика

  • Имунохематолошка дијагностика
  • Испитивање поремећаја хемостазе
  • ХЛА типизација ткива
  • Имунохемијска испитивања
  • Биохемијска испитивања
  • Микробиолошка испитивања

  Производња тест реагенаса

  • Специфични тест серуми за одређивање крвних група
  • Панел и скрининг тест еритроцити

  Образовне активности

  • Специјалистичке студије из трансфузиологије и других медицинских дисциплина 
  • Стручно усавршавања медицинских техничара (за V степен СС) 

  Издавачка делатност

  • Билтен за трансфузиологију
  • Библиографије и монографије
  • Књиге и уџбеници

  ОСОБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУТА

  • Формирање и ажурирање Регистра оболелих од урођених коагулопатија (Центар за хемофилију)
  • Формирање и ажурирање Листе чекања за кадаверичну трансплантацију (Центар за ТТ)
  • Формирање и ажурирање Регистра давалаца костне сржи
  • Системско извођење имунохематолошких анализа (реферални Центар за имунохематолошке анализе)
  • Вештачење спорног очинства