•  

   

  Научноистраживачки рад у Институту за трансфузију крви Србије обухвата научноистраживачку делатност која је од значаја за целу институцију као и за Републику Србију. Има за циљ унапређење делатности Института у области трансфузије крви, а односи се на увођење нових метода у поступак рада, унапређење производње, стицање нових сазнања у области трансфузије крви и пратећих дисциплина. Научноистраживачки рад укључује све истраживачке активности које се спроводе кроз интерне пројекте Института, учешће у пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, те кроз учешће и сарадњу у склопу иностраних пројеката.

  Интерни пројекти

  Интерни пројекти се реализују у складу са Планом интерних пројеката Института који се усваја на четворогодишњем нивоу.

  Интерни пројекати Института за трансфузију крви Србије за период 2015-2018.

  На седници Управног одбора  бр. 1/8/1.3 од 13.10.2015. донесена је одлука да се следећи пројекти укључе као интерни пројекти ИТКС:

  1. Анализа узрока недовољне запремине јединица целе крви, руководилац пројекта др Бојана Ерић;
  2. Допуна и ажурирање Регистра давалаца тромбоцита аферезним поступком, руководилац пројекта др Зорица Гарић;
  3. Регистар пацијената са дефицитом антитромбина (АТ), руководилац пројекта ВНС др Мирјана Ковач;
  4. Рационализација потрошње крвних компоненти након увођења тестова ротационе тромбоеластометрије-РОТЕМ, руководилац пројекта др Биљана Животић.

  Извештај о реализацији интерних пројеката за период 2015-2018. године


  Пројекат  Анализа узрока недовољне запремине јединица целе крви, руководилац пројекта др Бојана Ерић, завршен крајем 2015 године. 

  Пројекат Регистар пацијената са дефицитом антитромбина (АТ), руководилац пројекта ВНС др Мирјана Ковач, завршен крајем 2018 године.  
  Пројекат Детекција ниског нивоа Хб код ДДК-могућност правовременог дијагностиковања и превенције, руководилац ВНС др Мирјана Ковач, започет у фебруару 2017., а завршен у априлу 2019. 
  Радови публиковани из ових истраживања доступни на сајту Института.
  Пројекти Допуна и ажурирање Регистра давалаца тромбоцита аферезним поступком, руководилац пројекта др Зорица Гарић и  Рационализација потрошње крвних компоненти након увођења тестова ротационе тромбоеластометрије-РОТЕМ, руководилац пројекта др Биљана Животић, нису реализовани због недостатка средстава.  

  Интерни пројекти Института за трансфузију крви Србије за период 2011-2014. године

  Три пројекта из облсти уже трансфузиологије:

  1. Молекуларно генетичка детерминација RHD-RHCE, руководилац пројекта Наташа Павловић Јанковић;
  2. Одређивање присуства анти-хбц ат код добровољних давалаца крви, руководилац пројекта, мр сц. мед. Милица Јовичић;
  3. Допуна и ажурирање регистра давалаца тромбоцита аферезним поступком, руководилац пројекта др Зорица Гарић.

  Три пројекта се односе на дијагностички сектор:

  1. Значај одређивања концентрације hs CRP код пацијената са артеријским и/или венским тромбозама, руководилац пројекта др сц. мед. Оливера Савић;
  2. Процена фактора ризика за настанак венског тромбоемболизма код жена са карциномом дојке, руководилац пројекта Н сар. др сц. мед. Мирјана Ковач;
  3. Тромбозна тромбоцитопенијска пурпура и хемолизно уремијски синдром, руководилац пројекта др сц. мед. Данијела Миковић.

  Два  развојна пројекта:  

  1. Постављање докумената ИМС на посебан сервер, руководилац пројекта мр фарм. Драгица Видановић;
  2. Увођење нове технологије за стерилизацију, дезинфекцију и минимизацију медицинског отпада, руководилац пројекта Биљана Мартиновић.

  Извештај о реализацији интерних пројеката за период 2011-2014. године

  Истраживање које се односи на молекуларну детекцију RHD-RHCЕ алела у популацији добровољних давалаца и истраживање које се односи на детекцију anti-HBc At и anti-HBs At, нису реализована због недостатка средстава. Пројекат који се односи на регистар давалаца тромбоцита аферезним поступком је делимично реализован и његова се реализација наставља у наредном пројектном периоду.

  Од пројеката који се односе на дијагностички сектор реализована су два пројекта: Процена фактора ризика за настанак венског тромбоемболизма код жена са карциномом дојке, руководилац ВНС др Мирјана Ковач и Тромбозна тромбоцитопенијска пурпура и хемолизно уремијски синдром, руководилац др сц. мед. Данијела Миковић. 

  Радови публиковани из ових истраживања доступни на сајту Института.

  Развојни пројекти реализовани су у току 2012. Увођење нове технологије за стерилизацију, дезинфекцију и минимизацију медицинског отпада реализован уз драгоцену помоћ Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања Републике Србије.

  Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2011-2015. године

  Актуелни пројекти

  Назив пројекта: Комплексне болести као модел система за проучавање модулације фенотип-структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера (бр. пројекта 17300)

  Руководилац пројекта научни саветник Драгица Радојковић, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство. Укључује 19 истраживача из различитих научних установа. Из Института носилац пројекта је Н. сар. др сц. мед. Мирјана Ковач.

  Назив пројекта: Фосфорилисаност глукокортикоидног рецептора као биомаркера поремећаја расположења (бр. пројекта 41029)

  Учесници у пројекту:

  1. Клиника за психијатрију КЦС, Београд (носилац пројекта др сц. мед. Нађа Марић, начелник Одељења за НИР),

  2. Институт за нуклеарне науке Винча, Београд (носилац пројекта др сц. Марија Радојчић, директор Лабораторије за молекуларну биологију и ендокринологију),

  3. Институт за трансфузију крви Србије (носилац пројекта Н сар. др сц. мед. Мирјана Ковач и прим др сц. мед. Наташа Вавић). 

  Завршени пројекти

  Назив пројекта: Механизми аутоимуних неуропатија (бр. пројекта 145044), за период 2006-2010. године.

  Носилац пројекта проф. др Слободан Апостолски.

  На пројекту је 5 истраживача, а из ИТКС: др сц. мед. Градимир Богдановић и др сц. фарм. Марија Ромић.

  Назив пројекта: Поступак за инактивацију вируса у процесу производње препарата из хумане плазме, Бр пројекта: 02Н29ПТ3 за период 1996-2000. Министарство науке и технологије.

  Руководилац пројекта: Проф. др Марина Стојанов.

  На пројекту поред истраживача са Фармацеутског факултета и Института Винча за ИТКС учествовала је др сц. фарм. Марија Ромић.

  Назив пројекта: Тестирање и финализација технолошког поступка производње интравенског гамаглобулина, бр. пројекта ИП3-1569 за период  1997-1998. које је финансирало Министарство науке и технологије.

  Руководилац пројекта: Др Драган Алавантић.

  На пројекту поред Института Винча учествовала за ИТКС др сц. фарм. Марија Ромић.

  Овај пројекат је омогућио да се сви пулови плазме који се користе за припремање стабилних лекова од 1998. редовно проверавају на присуство вируса хепатитис Ц методом Polumerase Chain Rection (PCR).

  Назив пројекта: Полиморфизам c.-1639G>А VKORC 1

  У току 2008. и 2009. године обављено је истраживање у сарадњи Центра за испитивање поремећаја хемостазе и Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд „Учесталост полиморфизма c.-1639G>A VKORC 1 гена на терапијски одговор у току примене оралних антикоагуланаса”. Резултати истраживања публиковани су у два међународна часописа. У истраживању су учествовали лекари Института за трансфузију крви Србије др сц. мед. Мирјана Ковач и др Александар Маслаћ, а из Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство НС Драгица Радојковић и мр сц. Љиљана Ракичевић. Истраживање је финансирано путем пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 1243051.

  Учешће у интернационалним пројектима

  Актуелни пројекти

  Назив пројекта: Европска мрежа за ретке коагулопатије

  Пројекат „Eвропска мрежа за ретке коагулопатије" (www.enrbd.org), који води проф. Флора Пеyванди из Центра за хемофилију и тромбозу «Angelo Bianchi Bonomi», Универзитет Милано отпочео је 2007. године, а финансиран је средствима Европске уније (European Directorate General for Health and Consumer Affairs - SG SANCO). Укључено је 16 центара из 11 европских земаља: Италије, Велике Британије, Француске, Немачке, Ирске, Словеније, Грчке, Турске, Данске и Белгије и Србије. Међу центрима који учествују у студији је и Одељење за испитивање поремећаја хемостазе са Регистром урођених коагулопатија, Института за трансфузију крви Србије, а др сц. мед. Данијела Миковић је члан радне групе Европске мреже и члан подгрупе за жене и ретке урођене коагулопатије.

  Назив пројекта: Сарадња са Интернационалним регистром особа са тромбозном тромбоцитопенијском пурпуром: испитивање односа фенотип-генотип                  

  Од 2005. године сарађујемо са Интернационалним регистром особа са тромбозном тромбоцитопенијском пурпуром који се води у Центру за хемофилију и тромбозу „Angelo Bianchi Bonomi’’ u Milanu (www.ttpdatabase.org). Oвај програм се остварује у сарадњи Одељења за испитивање поремећаја хемостазе Института за транфузију крви Србије, Института за хематологију и Ургентног центра Клиничког центра Србије с једне стране и Центром за хемофилију и тромбозу “Angelo Bianchi Bonomi” у Милану с друге. Циљ пројекта је сакупљање лабораторијских, клиничких и терапијских података о болесницима са тромбозном тромбоцитопенијском пурпуром (ТТП), испитивање активности АДАМТС13 и присуства анти-АДАМТС13 аутоантитела с циљем испитивања етиопатогенезе ТТП, а финални циљ је побољшање дијагностичких и терапијских приступа и могућности.

  Назив пројекта: Опсервациона студија о антитромботичкој превенцији код жена са тромбофилијом и губитком трудноће (OTTILIA study)

  Проспективна мултицентрична опсервациона студија (Регистар), која ће укључити труднице са урођеном тромбофилијом (FV Leiden i protrombin G20210A у хетерозиготној варијанти), са претходно неуспешним трудноћама које ће бити праћене у току актуелне трудноће и после порођаја, спроводи се од јануара 2013. до децембра 2017. године. Студија има за циљ да обједини све податаке о факторима који утичу на настанак ове акушерске компликације као и могућности превенције понављаних губитака трудноће. Др Е. Grandone, др М. Villani и др М. Margaglione руководе пројектом. Н. сар. др сц. мед. Мирјана Ковач је у контакту са др Елвиром Грандонем и одговорна је за укључивање и праћење трудница наше популације. Након завршетка студије, у зависности од резултата, а с обзиром на планирани број испитаника, добићемо валидне препоруке о начину вођења ове врсте тромбофилије код жена са претходно неуспешним трудноћама.  

  Завршени пројекти

  Назив пројекта: Менорагија и други гинеколошки поремећаји код жена са урођеним коагулопатијама.