• Добровољно давање крви

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / Добровољно давање крви

  Шта обухвата трансфузиологија?

  Трансфузиологија, односно трансфузијска медицина, обухвата све делатности од информисања становништва о потребама болесника за крвљу, компонентама и дериватима крви, мотивисања становништва да дарују крв, клиничке и лабораторијске селекције давалаца, припреме, тестирања, чување и дистрибуцију крвних компонената и извођење потребних лабораторијских анализа за безбедну трансфузију крви.

  Од почетка 17 века постоји непрекидна тежња и покушаји да се болесници лече трансфузијама крви. Тек почетком 20.века створени су услови за успешну и сигурну примену трансфузије.

  Научну основу за примену трансфузије крви дало је неколико изузетно значајних открића у двадесетом веку:

  • откриће крвних група у ABO систему (Ландштајнер 1900)
  • откриће антикоагуланса цитрата- Хустин 1914- што је омогућило конзервисање крви
  • откриће крвних група Резус система (Levin и Stetson 1939)
  • увођење анти-хуман глобулина- Coombs теста ( Coombs, Mourant и Race 1945).

  Континуирано, благовремено и ефикасно снабдевање здравствених установа и болесника безбедном крвљу и крвним продуктима (компонентама и дериватима) представља веома важан предуслов за функционисање здравственог система сваке земље. То значи да је број давалаца крви (ДК) од општег друштвеног значаја, а обезбеђење довољне количине крви и лекова добијених из крви за сваку земљу представљају њено национално богатсво.

  Потребе за крвљу и крвним продуктима

  Потребе за крвљу и крвним продуктима једне земље зависе од броја становника, броја болничких кревета и врста медицинских услуга које се примењују у тој средини. План потреба се доноси на основу увида у годишњу потрошњу крви у протеклом периоду.

  У нашој земљи потребно је да буде 40 ДК на 1000 становника (4%), а тај проценат се годинама креће око 3%.